Skip to main content

Ny affärsstrategi och utdelning av Loomis

Under åren 2007 och 2008 visade divisionerna inom Security Services fortsatt god organisk försäljningstillväxt och stabila rörelsemarginaler. Securitas affärsstrategi för framtiden lanserades i augusti 2007 och introducerades i koncernen under andra halvan av året. Loomis delades ut till aktieägarna i slutet av 2008.

Strategins tre huvuddelar är: en högre grad av specialisering i tjänsteutbudet, framdriven av en ökad grad av kundsegmentering; expansion av Mobile och Monitoring-organisationen; och en ökad global närvaro. Securitas fick under 2007 två nya finansiella mål: en årlig genomsnittlig ökning av vinst per aktie med 10 procent och ett fritt kassaflöde i relation till nettoskuld om minst 0,20.

Securitas hade i slutet av 2008 cirka 240.000 medarbetare i 37 länder. Koncernens totala försäljning från kvarvarande verksamheter uppgick till 56.572 MSEK och rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter till 3.271 MSEK. De uppställda finansiella målen uppnåddes under året.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.