Skip to main content

Säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet och erbjuder säkerhetstjänster i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika.

Securitas har kunder inom många olika branscher och kundsegment. Säkerhetslösningar baserade på kundens behov skapas genom olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrövervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag.

Securitas har mer än 370.000 medarbetare i 56 länder. År 2019 uppgick den totala försäljningen till 110.899 MSEK och rörelseresultatet till 5.38 MSEK.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.