Skip to main content

De första åren

Efter det inledande säkerhetsföretaget förvärvade Sörensen ett antal andra säkerhetsföretag och kombinerade dem till ett nytt företag som fick namnet Förenade Svenska Vakt AB. Kort därefter bildades Securitas Alarm som ett komplement till bevakningstjänsterna.

Vi fortsatte att växa under de första åren och förvärvade ett antal små säkerhetsföretag samt utökade vår kärnverksamhet.

Våra tre värderingar

Sörenson anställde hundratals människor med olika bakgrunder, personligheter och kulturer, för att arbeta ensamma på natten för att vakta, eller skydda värdefulla föremål. Etik blev en prioritet. I mitten av 1950-talet resulterade ett stort och viktigt projekt för att designa och främja yrkesetik inom företaget i "Grundvärderingar för vakter" med "20 beteendekoder". I de grundläggande värderingarna ingår företagets tre kärnvärden: ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet, som representeras av de tre röda prickarna i logotypen.

1972 sammanfördes slutligen alla företag under namnet Securitas. Fyra år senare sålde Erik företaget till sina två söner.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.