Skip to main content

Vår strategi

Vi verkar i ett snabbutvecklande globalt säkerhetslandskap, där vi skyddar det som verkligen betyder något – människor och egendom i hela världen, hållbar utveckling och våra kunders framgång.

Under det senaste decenniet har världen bevittnat ökad geopolitisk osäkerhet och växande informationssäkerhetsbehov, accelererade ökade tekniska, demografiska och miljömässiga förändringar. Som resultat blir det allt viktigare att vara vaksam, anpassningsbar och förberedd för dessa komplexa säkerhetsutmaningar.

Pålitlig, intelligent partner inom säkerhetslösningar

Genom att använda och utveckla världsledande teknologi och expertis, strävar vi efter att vara en pålitlig, intelligent partner inom säkerhetslösningar som skyddar dina tillgångar och medarbetare. Med vår toppmoderna teknik, i kombination med expertis från våra säkerhetsspecialister, erbjuder vi ett omfattande utbud av säkerhetslösningar som är skräddarsydda för att möta dina unika behov och ligga steget före.

Vårt syfte att hjälpa till att göra din värld tryggare ligger till grund för allt vi gör. Det är anledningen till varför vi finns, vilken roll vi spelar i samhället och det styr våra beslut. Vi vet att en värld som känns trygg har mycket potential, och vår strategi är utformad för att främja stabilitet, välstånd och styrka.
Vi anser att detta kan uppnås genom att fokusera på våra medarbetare och kunder samt genom att vara datadrivna.

Utveckling av medarbetare, kundfokus och data är strategiska drivkrafter

Att skydda vår värld börjar med att skydda våra medarbetare. Vårt engagemang kring det har sin grund i att vi anser att våra medarbetare är en av våra viktigaste tillgångar. Eftersom utvecklingen inom kompetens och välbefinnande rör sig snabbt, är en viktig prioritering att först se till att vi erbjuder våra anställda en trygg plats för personlig och professionell utveckling.

Våra kunders behov finns i hjärtat av allt vi gör. Vi arbetar med kunder av alla storlekar och branscher, och vi förstår att en del kunder behöver skräddarsydda tjänster. För att lyckas behövs en öppen dialog, ett agilt förhållningssätt och ett övergripande perspektiv. En kombination av teamledare som arbetar nära våra kunder lokalt och en robust specialiserad organisation för globala kunder är ett framgångsrikt recept för att stärka våra kundrelationer.

Vi baserar alla våra beslut på data. Genom att använda data och analys som en pålitlig källa säkerställer vi att vårt erbjudande är anpassat till de växande säkerhetsbehoven. Dessutom bidrar det till att våra tjänster blir effektivare och ger en ökad medvetenhet för situationer, risk samt planering.

Integrerade säkerhetslösningar

Vi förstår att säkerhetshot är komplexa. Det är därför vi har åtagit oss att erbjuda integrerade säkerhetslösningar som kan hantera olika typer av hot. Men det handlar inte bara om att tillhandahålla säkerhetslösningar som fungerar. Vi är också engagerade i att göra det på ett hållbart sätt. Genom att ha ett proaktivt förhållningssätt till säkerhet och använda den senaste tekniken, kan vi hjälpa våra kunder att minimera risker samtidigt som de maximerar sina resultat och global påverkan.

Vår innovativa globala platform är en av våra främsta styrkor. Denna plattform tillåter oss att tillhandahålla sömlösa och integrerade säkerhetslösningar till våra kunder, oavsett var de befinner sig i världen. Vår plattform nyttjar den senaste tekniken, såsom artificiell intelligens, naturlig språkbehandling och maskininlärning för att ge realtidsinsikter och analyser som gör att vi kan ligga steget före nya trender.

Ytterst är vår ambition att vara den bästa partnern inom säkerhet för organisationer runt om i världen. Vi motiveras av att hjälpa våra kunder att känna sig trygga och säkra och ge dem den sinnesfrid de behöver för att fokusera på sin kärnverksamhet.

Vår finansiella modell

Vår modell fokuserar på de faktorer som påverkar vinsten och som har tydlig koppling till verksamheten. Faktorerna är indelade i tre kategorier: volymrelaterade faktorer, effektivitetsrelaterade faktorer och faktorer som påverkar kapitalbindningen.

Varför investera i Securitas?

Vår strategi syftar till att skapa långsiktigt värde för aktieägare och övriga intressenter. Läs mer om varför du ska investera i Securitas.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.