Skip to main content

Vår strategi

Securitas strategi är vårt främsta verktyg för att nå vår önskade position – en ledande partner inom intelligenta säkerhetslösningar – för att vara betydelsefulla för våra kunder som kunskapsledare på marknaden.

Det är även vårt sätt att nå vår ambition att dubbla försäljningen av elektronisk säkerhet och säkerhetslösningar till 2023 samt att förbättra våra lönsamhetsmarginaler. Vi strävar samtidigt efter att skapa hållbart värde för våra kunder och aktieägare.

Fyra strategiska fokusområden

I allt vi gör och levererar måste vi vara kundfokuserade, datadrivna och fokuserade på medarbetarna, och baserat på detta har vi delat in vår strategi i fyra fokusområden.

Nio områden för genomförande med prioriteringar

Våra strategiska fokusområden är indelade i nio områden för genomförande, och är tydligt kopplade till våra fyra främsta fokusområden och våra pågående IT- och transformationsprogram.

Kundrelationer

Tillsammans med våra medarbetare är våra kunder vår värdefullaste tillgång som vi investerar i på olika sätt för att stärka relationen. Genom ett tydligt värdeerbjudande, delade värderingar och etik samt en ständig vilja att utveckla våra tjänster till mervärdestjänster, är vi nära våra kunder.

  • Client Excellence: Att fortsätta att driva försäljningen med hjälp av vårt Client Excellence-program på alla marknader
  • Globala kunder: Att stärka våra relationer med våra globala kunder, och att använda gemensamma verktyg, rapporteringsprocesser och nyckeltal

Ledarskap inom säkerhetslösningar och innovation

Securitas har branschens mest heltäckande portfölj av säkerhetslösningar, och vi utvecklar våra erbjudanden konstant för att fortsatt vara betydelsefulla för våra kunder och för att bibehålla vår marknadsledande position.

  • Bevakning: Att specialisera och modernisera vår bevakningsverksamhet
  • Säkerhetslösningar: Att stärka vårt ledarskap inom säkerhetslösningar och öka takten genom att dela de bästa erfarenheterna mellan divisionerna för att accelerera transformationen
  • Elektronisk säkerhet: Att genomföra och investera i vår globala tillväxt och göra förvärv inom ramen för vår strategi för elektronisk säkerhet
  • Innovation: Att fortsätta utveckla och generera intäkter i våra intelligenta tjänster och riskbedömningsförmåga

Effektivitet

Vi uppgraderar vår IT- och affärsplattform för att öka effektiviteten inom hela företaget samt att spara kostnader. Vi strävar att bli mer datadrivna och effektiva i allt vi gör, då detta bidrar till förbättrad kvalitet och tillför värde till våra kunder i slutänden.

  • Förbättrade processer: Att investera i IT- och affärstransformationsprogram för kostnadsbesparingar och effektivitetsvinster samt högre värdeskapande

Medarbetare

Våra medarbetares engagemang, stolthet och drivkraft är avgörande för vår fortsatta framgång i vår verksamhet, därför investerar vi inom detta område och fokuserar på att behålla kunderna. Våra kärnvärden – ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet – är vägledande i hur vi agerar, och hjälper oss att vinna våra kunders förtroende och enar vår stora organisation över landsgränserna.

  • Strategisk HR: Att fortsätta investera i våra medarbetare, i kompetens och engagemang för minskad personalomsättning och ökad kvalitet
  • Anseende: Att ompositionera Securitas som en ledande partner inom intelligenta säkerhetslösningar med hjälp av vårt uppdaterade varumärke

Kontakta oss

Vill du veta mer om Securitas? Skicka oss dina frågor och funderingar i detta formulär så hjälper vi dig så fort vi kan.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.