Vår strategi är att leverera integrerade säkerhetslösningar

Securitas leder omvandlingen av säkerhetsbranschen, från traditionell bevakning till ett betydligt bredare spektrum av säkerhetstjänster. Vår strategi grundar sig på vår strävan att vara ledande inom tre områden: säkerhetstjänster; säkerhetslösningar samt intelligenta tjänster.

Vår framgång bygger på att vi effektivt integrerar teknik, människor och kunskap, och kombinerar stationär bevakning, fjärrbevakning och mobila bevakningstjänster med elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag.

Vi har både små och stora kunder inom många olika branscher och kundsegment. Våra säkerhetslösningar baseras på kundens specifika behov. Säkerhetslösningarna skapas utifrån olika kombinationer av:

  • Stationär bevakning
  • Mobil bevakning
  • Fjärrbevakning
  • Elektronisk säkerhet
  • Brandskydd och trygghetslösningar
  • Riskhantering för företag

Bygger starka kundrelationer

För att behålla vår ledande ställning i säkerhetsbranschen måste vi fortsätta att leverera tjänster av högsta kvalitet och uppnå våra långsiktiga finansiella mål. Det innebär att vi ständigt ska röra oss uppåt i värdekedjan och skapa mervärde för våra kunder. På så sätt bygger vi starka och långsiktiga kundrelationer samtidigt som vi förbättrar vår lönsamhet.

Utvecklar skräddarsydda lösningar

Tillsammans med kunderna utvecklar Securitas optimala och kostnadseffektiva säkerhetslösningar som är anpassade till kundernas behov. Genom att kombinera olika tjänster i ett paket¬erbjudande kan vi erbjuda en säkerhetslösning som ökar kund¬värdet och stärker vår ställning och lönsamhet. Vi ser till att det blir rätt balans mellan de olika kompetenserna: väktare på plats, mobila väktare och specialutbildade väktare i en larmcentral – och att samspelet med elektronisk säkerhet blir optimalt.

Investerar i ny teknik

Securitas investerar och spelar en ledande roll i att kombinera bevakningstjänster med elektronisk säkerhet. Den utökade användningen av teknik i kombination med människor betyder bättre, mer förebyggande och kostnadseffektiv säkerhet. Vi arbetar aktivt med övergången mot digitalisering av kärnverksamheten, där alla nya och förnyade kundkontrakt på de flesta av våra marknader kommer att hanteras och rapporteras digitalt, med stöd av Securitas Operation Centers.

I dag har vi 44 Securitas Operation Centers på viktiga markna¬der runt om i världen för att övervaka alla aktiviteter och väktare ute i fält. Med hjälp av ytterst avancerade integrerade system kan vi snabbt agera och reagera på inkommande larm och skicka ut hjälp.

Klicka här för att läsa mer om vår strategi i års- och hållbarhetsredovisningen 2018

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.