Viktiga marknadstrender och drivkrafter

Utvecklingen av säkerhetsmarknaden drivs av globala trender och Securitas har identifierat i synnerhet fem trender som för närvarande påverkar vår verksamhet och inriktningen på vår strategi.

Sociala spänningar

En ökad medvetenhet om hot och brottslighet och ökade geopolitiska och sociala spänningar som leder till säkerhetsrelaterade brott och mer okonventionella brott såsom terrorism, bidrar till den allmänna uppfattningen att brottsligheten är hög.

Marknadens drivkrafter

Uppfattningen att brottsfrekvensen och hoten mot samhället, däribland terrorism, ökar driver på efterfrågan på säkerhetslös¬ningar. Myndigheter ställs inför allt mer komplexa hot, och nedskärningar i offentliga budgetar, vilket gör att de i högre grad lägger ut vissa tjänster på entreprenad till den pri¬vata säkerhetsbranschen.

Securitas respons

Securitas kan erbjuda stöd inom ett flertal områden som traditionellt har skötts av den offentliga sektorn, till exempel tillhan¬dahålla stationär bevakning vid offentliga platser och olika events där det krävs många väktare. Vi kan också erbjuda pro¬fessionell riskanalys och tjänster inom risk¬hantering.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.