Nästa generations säkerhet

Vi kombinerar människor, kunskap och teknik för att leverera säkerhetslösningar till våra kunder

Framtidens smarta säkerhetslösningar (video)

Så här ser vi på framtidens smarta säkerhetslösningar: digitala lösningar där våra kunder kan kontrollera de tjänster vi levererar, smarta kameror som kan avslöja snatterier och andra brott, Securitas brottsförebyggande tjänster som informerar om när det finns förhöjda risker för brott i det område vi bevakar och smarta schemaläggningstjänster som ser till att det finns väktare som kan rycka ut snabbt om något inträffar. 

146,00SEK Securitas B
(SECU B)
Förändring
-0,03%
2018-10-17 18:00

Se hur Securitas arbetar med riskbedömning (video)

Vi kombinerar teknik, människor och kunskap för att skapa säkerhetslösningar till kunder över hela världen. Se vår video (här till vänster) för att får veta mer om hur vi använder Securitas ISO 31000 Risk Assessment som är ett verktyg för att analysera och utvärdera kundernas säkerhetsbehov för att erbjuda skräddarsydda och kostnadseffektiva säkerhetslösningar.