Vi leder säkerhetsbranschen genom innovation

160,30SEK Securitas B
(SECU B)
Förändring
0,72%
2019-11-12 16:08

Framtidens smarta säkerhetslösningar (video)

Så här ser vi på framtidens smarta säkerhetslösningar: digitala lösningar där våra kunder kan kontrollera de tjänster vi levererar, smarta kameror som kan avslöja snatterier och andra brott, Securitas brottsförebyggande tjänster som informerar om när det finns förhöjda risker för brott i det område vi bevakar och smarta schemaläggningstjänster som ser till att det finns väktare som kan rycka ut snabbt om något inträffar.