Nästa generations säkerhet

Vi kombinerar människor, kunskap och teknik för att leverera säkerhetslösningar till våra kunder

Se hur Securitas arbetar med riskbedömning

Vi kombinerar teknik, människor och kunskap för att skapa säkerhetslösningar till kunder över hela världen. Se vår video (här till vänster) för att får veta mer om hur vi använder Securitas ISO 31000 Risk Assessment som är ett verktyg för att analysera och utvärdera kundernas säkerhetsbehov för att erbjuda skräddarsydda och kostnadseffektiva säkerhetslösningar.

159,00SEK Securitas B
(SECU B)
Förändring
-0,93%
2018-08-21 18:00