Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning för 2016 på 3,75 SEK (3,50) per aktie. Den totala föreslagna utdelningen uppgår till 52 procent av årets resultat. Fredagen den 5 maj 2017 föreslås som avstämningsdag för utdelningen.

Utdelningspolicy

Med en balanserad tillväxtstrategi som består av både organisk och förvärvsdriven tillväxt och fortsatta investeringar i säkerhetslösningar och teknologi, bör Securitas kunna upprätthålla en utdelningsnivå på 50–60 procent av årets resultat.

 

 

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
Fax: +46 (0)10 470 31 22
micaela.sjokvist@securitas.com