Utdelning

Med anledning av osäkerheten kring situationen med COVID-19 beslutade styrelsen att dra tillbaka utdelningsförslaget till årsstämman 2020.

Mot bakgrund av den förbättrade finansiella situationen och den starka finansiella ställningen men med en fortsatt försiktig hållning, beslutade styrelsen att återinföra utdelningsförslaget om 4,80 SEK (4,40) per aktie. En extra bolagsstämma hölls den 9 december 2020 då utdelningen godkändes och kommer att sändas ut från Euroclear Sweden AB med början den 16 december 2020.

För ytterligare information om den extra bolagsstämman den 9 december 2020, klicka på denna länk.

Utdelningspolicy

Med en balanserad tillväxtstrategi som består av både organisk och förvärvsdriven tillväxt och fortsatta investeringar i säkerhetslösningar och teknologi, bör Securitas kunna upprätthålla en utdelningsnivå på 50–60 procent av årets resultat.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.