Skip to main content

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning för 2021 på 4,40 SEK (4,00) per aktie. Den totala föreslagna utdelningen uppgår till 51 procent av årets resultat och 42 procent av årets resultat före jämförelsestörande poster.

Måndagen den 9 maj 2022 föreslås som avstämningsdag för utdelningen. Om stämman så beslutar förväntas utbetalningen av utdelningen av Euroclear med början den 12 maj 2022.

Utdelningspolicy

Med en balanserad tillväxtstrategi som består av både organisk och förvärvsdriven tillväxt och fortsatta investeringar i säkerhetslösningar och teknologi, bör Securitas kunna upprätthålla en utdelningsnivå på 50–60 procent av årets resultat.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.