Skip to main content

Utdelning

Styrelsen beslutade om en utdelning för 2022 på 3,45 SEK (3,66*) att utbetalas i två delar om 1,75 SEK per aktie respektive 1,70 SEK per aktie.

Den totala föreslagna utdelningen uppgår till 46 procent av årets resultat. Som avstämningsdag föreslås 8 maj 2023 för den första utbetalningen och 20 november 2023 för den andra utbetalningen. Om stämman så beslutar förväntas första utdelningen att utbetalas av Euroclear Sweden AB med början den 11 maj 2023 och den andra utbetalningen med början den 23 november 2023.

Utdelningspolicy

Med en balanserad tillväxtstrategi som består av både organisk och förvärvsdriven tillväxt och fortsatta investeringar i säkerhetslösningar och teknologi, bör Securitas kunna upprätthålla en utdelningsnivå på 50–60 procent av årets resultat.

* Baserat på omräknat antal aktier till följd av företrädesemissionen som slutfördes den 11 oktober 2022.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.