Skip to main content

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning för 2023 på 3,80 SEK (3,45) per aktie att utbetalas i två delar om 1,90 SEK per aktie respektive 1,90 SEK per aktie.

Den totala föreslagna utdelningen uppgår till 47 procent av årets resultat justerat för realisationsförlusten från avyttringen av Securitas Argentina.
Som avstämningsdag föreslås 13 maj 2024 för den första utbetalningen och 18 november 2024 för den andra utbetalningen. Om stämman så beslutar förväntas den första utdelningen att utbetalas av Euroclear Sweden AB med början den 16 maj 2024 och den andra utbetalningen med början den 21 november 2024.

Utdelningspolicy

Med en balanserad tillväxtstrategi som består av både organisk och förvärvsdriven tillväxt och fortsatta investeringar i säkerhetslösningar och teknologi, bör Securitas kunna upprätthålla en utdelningsnivå på 50–60 procent av årets resultat.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.