Skip to main content

Finansiell modell och mål

För att förverkliga strategierna och styra Securitas medarbetare och organisation i arbetet med att uppfylla målen har koncernen ett finansiellt ramverk som löpande mäter koncernens resultat, från det enskilda platskontoret och upp till koncernnivå.

Denna finansiella modell gör det möjligt att följa ett antal enkla och tydliga nyckeltal som alla chefer är införstådda med.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.