Skip to main content

Varför investera i Securitas?

Securitas strategi syftar till att skapa långsiktigt värde för aktieägare och övriga intressenter.

Här är några skäl till varför du ska investera i Securitas:

  • Behovet av säkerhetstjänster och trygghet i kombination med teknik, ökar över tid bland verksamheter över hela världen.
  • Securitas är den ledande globala partnern för säkerhetslösningar med världsledande teknik och expertis och fokuserar enbart på säkerhet.
  • De långa kundrelationerna med 90 procent kundkontinuitet och den höga andelen av månatliga återkommande intäkter skapar en stabil, kassagenererande affärsmodell.
  • Behovet av säkerhet är konstant över konjunkturcykler, vilket bidrar till stabiliteten i resultat och kassaflöden.
  • Securitas har en stark historik när det gäller utdelningar.
  • Securitas genomgår en spännande transformationsfas mot strukturellt högre marginaler genom förvärvet av Stanley Security, modernisering av verksamheten och digitalisering.
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.