Skip to main content

Hållbarhet

Securitas är ett av få säkerhetsföretag i världen som kan hantera dagens säkerhetsutmaningar på ett hållbart sätt. Hållbarhet är integrerat i vårt dagliga arbete och vi föregår med gott exempel och strävar efter att bedriva all vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

Vi är stolta över att hjälpa människor att känna sig trygga

Genom våra människor spelar Securitas en viktig roll i samhället och vi är stolta över att hjälpa människor att känna sig trygga i sin vardag genom att erbjuda säkerhetstjänster av högsta kvalitet. Vårt syfte, ”Vi hjälper dig att göra din värld tryggare”, definierar vår roll i samhället.

Vi vägleds också av vår affärsetik och våra starka grundläggande värderingar, vilka har varit en del av Securitas företagskultur sedan starten 1934 och spelat en nyckelroll i vår framgångsrika resa. Våra värderingar är ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet. De är centrala för vår företagskultur och kännetecknar vilka vi är och hur vi agerar.

En ansvarsfull och stabil arbetsgivare

Securitas bedriver verksamhet på 45 marknader och har 358.000 medarbetare över hela världen. Att vara en ansvarsfull och stabil arbetsgivare är prioriterat, men vi måste även bedriva vår verksamhet på ett etiskt sätt, ta hänsyn till vår miljöpåverkan och erbjuda tjänster av hög kvalitet. Först då kan vi nå hållbarhet inom alla våra verksamhetsområden.

Års- och hållbarhetsredovisning

Ladda ner och läs vår Års- och hållbarhetsredovisning 2022

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.