Skip to main content

Hållbarhet

Vi vägleds också av vår affärsetik och våra starka grundläggande värderingar, vilka har varit en del av Securitas företagskultur sedan starten 1934 och spelat en nyckelroll i vår framgångsrika resa. Våra värderingar är ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet. De är centrala för vår företagskultur och kännetecknar vilka vi är och hur vi agerar.

Vi är stolta över att hjälpa människor att känna sig trygga

Genom våra människor spelar Securitas en viktig roll i samhället och vi är stolta över att hjälpa människor att känna sig trygga i sin vardag genom att erbjuda säkerhetstjänster av högsta kvalitet. Vårt syfte, ”Vi hjälper dig att göra din värld tryggare”, definierar vår roll i samhället.

Vi vägleds också av vår affärsetik och våra starka grundläggande värderingar, vilka har varit en del av Securitas företagskultur sedan starten 1934 och spelat en nyckelroll i vår framgångsrika resa. Våra värderingar är ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet. De är centrala för vår företagskultur och kännetecknar vilka vi är och hur vi agerar.

En ansvarsfull och stabil arbetsgivare

Securitas bedriver verksamhet på 44 marknader och har 350.000 medarbetare över hela världen. Att vara en ansvarsfull och stabil arbetsgivare är prioriterat, men vi måste även bedriva vår verksamhet på ett etiskt sätt, ta hänsyn till vår miljöpåverkan och erbjuda tjänster av hög kvalitet. Först då kan vi nå hållbarhet inom alla våra verksamhetsområden.

Vill du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete?

Mer information om hur vi på Securitas arbetar med hållbarhetsfrågor finns på den engelska versionen av vår webbplats.

Den här videon är inte tillgänglig

För att se denna video måste du godkänna riktade cookies. Klicka här för att ändra ditt val i cookie inställningar

Vi säkrar en hållbar framtid

Securitas är det första globala säkerhetsföretaget som har validerats av Science Based Target initiative (SBTi). Vi har engagerat hela värdekedjan, inklusive kunder och leverantörer, och tagit ett samlat grepp för att hantera klimatförändringarna. Även om våra utsläpp är begränsade tar vi fullt ansvar för vår miljöpåverkan. Vi har åtagit oss att minska våra totala utsläppen av växthusgaser i scope 1, 2 och 3 med 42% fram till 2030, med 2022 som basår. Det här ambitiösa målet överensstämmer med det 1,5-gradersmål som fastställts av Parisavtalet och som stöds av Science Based Target-initiativet.

Titta på vår video för att se hur vi leder vägen mot en framtid där säkerhet och hållbarhet går hand i hand.

Securitas klimatmål validerade av SBTi

Genom denna validering förbinder sig Securitas till betydande utsläppsminskningar, ett avgörande steg mot att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5°C.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.