Skip to main content

Förvärv och avyttringar

Securitas har genom organisk tillväxt och förvärv de senaste 20 åren, vuxit till att bli en världsledare i säkerhet.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.