Förvärv och avyttringar

Securitas har genom organisk tillväxt och förvärv de senaste 20 åren, vuxit till att bli en världsledare i säkerhet.

Genom förvärven har Securitas skapat strategisk närvaro i USA och Europa, ofta med en ledande marknadsposition. De avyttringar som gjorts, främst genom utdelning av verksamhet till aktieägarna, har renodlat Securitas och skapat ökat fokus på kärnverksamheten:

 

 

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
ir@securitas.com