Skip to main content

Korta fakta

Vi hjälper dig att göra din värld säkrare. Genom att erbjuda våra kunder innovativa, hållbara säkerhetstjänster av hög kvalitet, hjälper vi dem att ligga steget före risker så att de kan fokusera på sin verksamhet. Vi får människor att känna sig trygga. Varje dag, runt om i världen.

Fakta och siffror

  • Total försäljning: MSEK 157.249
  • Organisk försäljningstillväxt 9 procent
  • Rörelsemarginal 6,5 procent
  • Föreslagen utdelning 3,80 SEK/aktie
  • Återkommande kunder: 90%
  • 341.000 anställda

Vår verksamhet

Securitas har verksamhet på 44 marknader globalt och är organiserade i tre affärssegment: Securitas North America, Securitas Europe och Securitas Ibero-America. Koncernen har även verksamhet i Afrika, Mellanöstern, Asien och Australien, vilka utgör divisionen AMEA, och i affärsenheten Kritisk Infrastruktur i Nordamerika som ingår under rubriken Övrigt i segmentsrapporteringen.

Andel av total försäljning per segment

  • Nordamerika 40%
  • Europa 42%
  • Ibero-Amerika 10%
  • Övrigt 8%

Vårt erbjudande

Securitas har branschens mest heltäckande portfölj av säkerhetslösningar, och vi utvecklar dem konstant och lösningarna är anpassade till kundernas verksamhet och behov. På så sätt kan vi skapa samarbeten där vi utvecklas tillsammans med våra kunder. Läs mer om våra tjänstegrupper (på den engelska versionen av vår webbplats):

Års- och hållbarhetsredovisning

Ladda ner och läs vår Års- och hållbarhetsredovisning 2023

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.