Securitas security Denmark

Finansiering

Securitas huvudprinciper för finansieringsstrategin är att stödja koncernens långsiktiga strategiska mål genom att vara välbalanserad och diversifierad vad gäller externa finansieringskällor via bank och marknaden för obligationer och företagscertifikat. Vi strävar efter att vara kostnadseffektiva och välbalanserade vad gäller förfallodatum för finansiering.

 

 

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
ir@securitas.com