Skip to main content

Koncernens finansiella mål och fokusområden

Securitas har fyra finansiella mål. Fokusområden för att nå målen är att ta ledningen inom teknik, erbjuda bevakningstjänster med fokus på lönsamhet, vara en global global partner för säkerhetslösningar samt erbjuda en global plattform för att driva innovation.

De fyra finansiella målen

 • 8-10 procents genomsnittlig årlig valutajusterad försäljningstillväxt inom teknik & lösningar
 • 8 procents rörelsemarginal för koncernen till utgången av 2025 med en ambition om >10 procents rörelsemarginal på lång sikt
 • En nettoskuld i relation till EBITDA under 3,0x före jämförelsestörande poster
 • Rörelsens operativa kassaflöde ska vara 70 till 80 procent av rörelseresultatet före avskrivningar

 

Fokusområden för att nå målen


Ta ledningen inom teknik

 • En enastående position på teknikmarknaden tillsammans med STANLEY Security för att leverera stark tillväxt.
 • Höga återkommande intäkter med en teknikplattform för att driva på skiftet ytterligare mot en moln- och abonnemangsbaserad affärsmodell och ökande återkommande intäkter.


Bevakningstjänster med fokus på lönsamhet

 • Lönsamhetsfokus på bevakningsverksamheten genom aktiv hantering av kontraksportföljen med stabila höga återkommande intäkter och med en kundkontinuitet på cirka 90 procent.
 • Skalfördelar, transparens och effektivitetsvinster med ett digitalt ledarskap och acceleration mot säkerhetslösningar.


En global partner för säkerhetslösningar

 • En partner för säkerhetslösningar med ledande teknik och expertis.
 • Väl positionerad för att tillgodose de omfattande och alltmer komplexa behoven allt från globala kunder till små och mellanstora företag genom kundspecifika kombinationer av de sex säkerhetstjänsterna.

 

En global plattform för att driva innovation

 • En stark, global teknisk plattform för innovation för nästa generations lösningar.
 • Stärka positionen och lönsamheten genom skalbar teknik och lösningar.

 

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.