Skip to main content

Vår globala organisation

Vi har affärsverksamhet på 44 marknader globalt och är organiserade i tre affärssegment: Securitas North America, Securitas Europe och Securitas Ibero-America. Vi har även verksamhet i Afrika, Mellanöstern, Asien och Australien, vilka utgör divisionen AMEA, vilken ingår i Övrigt.

Alla siffror avser 2022. Alla jämförelser är exklusive STANLEY Security. Läs mer på sidorna 12-13 i Års- och hållbarhetsredovisningen 2022.

Securitas koncernen

Andel av total försäljning per segment, exkl. Övrigt 2%

share_of_group_sales_AR2022_SWE.png

Antel av total försäljning per segment, exkl. Övrigt 2%: Nordamerika 46%, Europa 41% och Ibero-Amerika 11%.

 

Antal av totalt rörelseresultat per segment, exkl. Övrigt -8%

share_of_operating_income_AR2022_SWE.png

Antal av totalt rörelseresultat per segment, exkl. Övrigt -8%: Nordamerika 57%, Europa 40% och Ibero-Amerika 11%.

Securitas Nordamerika

Marknader

Kanada, Mexiko och USA.

 • Försäljning 61.173 MSEK (46.747)
 • Organisk försäljningstillväxt 1% (3)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 4.611 MSEK (3.191)
 • Rörelsemarginal 7,5% (6,8)
 • 121,000 medarbetare

 

Andel försäljning per tjänst

north_america_share_of_sales_per_service_AR2022_SWE.png

Andel försäljning per tjänst: Bevakning 67% (76), Teknik och säkerhetslösningar 26% (18) och Övrigt 7% (6).

 

Andel försäljning per land

north_america_share_of_sales_per_country_AR2022_SWE.png

Andel försäljning per land: USA 90%, Kanada 6%, Mexiko 2% och övriga länder i segmentet 2%.

Securitas Europe

Marknader

Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Kroatien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

 • Försäljning 54.409 MSEK (46.138)
 • Organisk försäljningstillväxt 9% (5)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 3.201 MSEK (2.696)
 • Rörelsemarginal 5,9% (5,8)
 • 123.000 medarbetare


Andel av försäljning per tjänst

europe_share_of_sales_per_service_AR2022_SWE.png

Andel av försäljning per tjänst: Bevakning 70% (75), Teknik och säkerhetslösningar 30% (25) och Övrigt 0% (0).

Andel av försäljning per land

europe_share_of_sales_per_country_AR2022_SWE.png

Andel av försäljning per land: Tyskland 21%, Frankrike 15%, Sverige 11%, Belgien 9%, Nederländerna 7%, Storbritannien 6%, Norge 5%, Schweiz 5%, Finland 4%, Turkiet 4% och övriga länder i segmentet 13%.

Securitas Ibero-America

Marknader

Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Peru, Portugal, Spanien och Uruguay.

 • Försäljning 14.604 MSEK (12.286)
 • Organisk försäljningstillväxt 16% (6)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 881 MSEK (702)
 • Rörelsemarginal 6,0% (5,7)
 • 59.000 medarbetare

 

Andel av försäljning per tjänst

ibero_america_share_of_sales_per_service_AR2022_SWE.png

Andel av försäljning per tjänst: Bevakning 70%, Teknik och säkerhetslösningar 30% (30) och Övrigt 0% (0).

Andel av försäljning per land

ibero_america_share_of_sales_per_country_AR2022_SWE.png

Andel av försäljning per land: Spanien 52%, Argentina 15%, Portugal 9%, Chile 8% och övriga länder i segmentet 16%.

AMEA — Afrika, Mellanöstern, Asien och Australien

Marknader

Australien, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Indonesien, Kina, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Thailand och Vietnam.

 • 55.000 medarbetare
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.