Kreditfaciliteter

Översikt över kreditfaciliteterna per den 31 december 2017:

Typ Valuta Facilitetens belopp (miljoner) Tillgängligt belopp (miljoner) Förfallotidpunkt
EMTN FRN private placement USD 50 0 2018
EMTN Eurobond, 2,25% kupongränta EUR 300 0 2018
EMTN FRN private placement USD 85 0 2019
EMTN FRN private placement USD 40 0 2020
EMTN FRN private placement USD 40 0 2021
EMTN FRN private placement USD 60 0 2021
EMTN FRN private placement USD 40 0 2021
EMTN Eurobond, 2,625% kupongränta EUR 350 0 2021
EMTN Eurobond, 1,25% kupongränta EUR 350 0 2022
Revolverande kreditfaciliteter, flera valutor USD (eller motsvarande) 550 550 2022
Revolverande kreditfaciliteter, flera valutor EUR (eller motsvarande) 440 440 2022
EMTN Eurobond, 1,125% kupongränta EUR 350 0 2024
Företagscertifikat (obekräftad finansiering) SEK 5.000 5.000 e/t
 

 

 

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
ir@securitas.com