Aktiekapitalets utveckling

I tabellen nedan kan du följa utvecklingen av Securitas aktiekapital. 200 000 aktier inledningsvis har genom aktiesplittar, emissioner, konverteringar och utdelningar resulterat i idag totalt 365 058 897 utestående aktier.

Utveckling av aktiekapitalet

ÅR  Transaktion Andel aktier  SEK
1987  Ingående kapital 200.000  20.000.000
1989  Apportemission 285.714  28.571.400
1989  Nyemission 342.856  34.285.600
1989  Split 50:1 17.142.800  34.285.600
1989  Fondemission 17.142.800  85.714.000
1992  Nyemission 22.142.800  110.714.000
1993  Konvertering 23.633.450  118.167.250
1994  Apportemission (Spanien) 24.116.450  120.582.250
1996  Split 3:11 72.349.350  120.582.250
1996  Fondemission1 72.349.350  144.698.700
1996  Konvertering 72.697.739  145.395.478
1997  Konvertering 73,206,315  146.412.630
1998  Konvertering 73.439.693  146.879.386
1998  Fondemission2  73.439.693  293.758.772
1998  Split 4:12 293.758.772  293.758.772
1998  Nyemission Raab Karcher 308.114.828  308.114.828
1998  Nyemission Proteg 325.104.472  325.104.472
1998  Konvertering 325.121.812  325.121.812
1999  Konvertering 327.926.707  327.926.707
1999  Nyemission Pinkerton 355.926.707  355.926.707
1999  Konvertering 356.318.317  356.318.317
2001  Konvertering3 361.081.321  361.081.321
2002  Konvertering 363.055.906  363.055.906
2003  Konvertering4 365.058.897  365.058.897
2004  e/t 365.058.897  365.058.897
2005  e/t 365.058.897  365.058.897
2006  e/t 365.058.897  365.058.897
2007  e/t 365.058.897  365.058.897
2008  e/t 365.058.897  365.058.897
2009  e/t 365.058.897  365.058.897
2010  e/t 365.058.897  365.058.897
2011  e/t 365.058.897  365.058.897
2012  e/t 365.058.897  365.058.897
2013  e/t 365.058.897  365.058.897
2014 e/t 365.058.897  365.058.897
2015 e/t 365.058.897 365.058.897
2016 e/t 365.058.897 365.058.897
2017 e/t 365.058.897 365.058.897
2018 e/t 365.058.897 365.058.897

 

1. En aktiesplit 3:1 samt en fondemission genomfördes under 1996, vilket förändrade aktiens nominella värde från 5 SEK till 2 SEK.
2. En aktiesplit 4:1 samt en fondemission genomfördes under 1998, vilket förändrade aktiens nominella värde från 2 SEK till 1 SEK.
3. 148.200 härrör från interimsaktier registrerade med Patent- och Registreringsverket 11 januari 2002.
4. Det konvertibla lånet 1998/2003 konverterades 31 mars 2003 med undantag för 5 MSEK som inte konverterades. Det totala antalet aktier efter utspädning av samtliga utestående konvertibla lån uppgår till 375.015.400.

 

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
ir@securitas.com


Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Läs vår Integritetspolicy här. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.