Skip to main content

Identifiering av risker

Grunden för ERM-arbetet är identifiering av Securitas risker. Koncernens riskfunktion ansvarar för att underhålla riskregistret, som innehåller de viktigaste riskerna och uppdateras årligen, främst baserat på input från alla nivåer i den interna organisationen, men även baserat på externa faktorer såsom makroekonomiska faktorer.

Risksnurran_1_AR2023_sve_500x500.png

De huvudsakliga fokusområdena för risker för det kommande året bestäms av ERM-kommittén, som består av representanter från koncernledningen. Dessa risker prioriteras av koncernledningen under det kommande året. Dessutom identifieras ett antal andra risker som blir föremål för särskilt fokus för det kommande året, men som behandlas kontinuerligt av divisionerna och länderna och övervakas som en del av den övergripande ERM-processen.

Den årliga processen för riskbedömning samordnas av riskorganisationen, under ledning av koncernens riskfunktion. Koncernens riskfunktion är också ansvarig för underhållet av riskregistret, som uppdateras årligen främst baserat på information från alla nivåer i den interna organisationen, men även baserat på externa faktorer som till exempel makroekonomiska faktorer.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.