Skip to main content

Policyutveckling

Nästa steg i processen är att utvärdering om nya policyer behöver upprättas eller om befintliga policyer behöver uppdateras. Detta görs med input från interna ERM-processer, inklusive den årliga riskanalysen, och framtagande affärsplaner, men även från externa källor så som ändrade förordningar och regelverk.

Risksnurra_sve_2.png

Koncernens policyer, som utgör en av hörnstenarna i ERM-processen, sätter ramverket för alla policyer och kontroll av efterlevnad i koncernen. Koncernpolicyer utvecklas av ledningen och prioriterade policyer godkänns av styrelsen. En generell policyuppdatering släpps årligen efter konstituerande styrelsemöte i maj, men specifika policyer utfärdas när det är nödvändigt under året.

Exempel på prioriterade policyer som antagits av Securitas relaterat till ett styrningsperspektiv är koncernens kontraktspolicy, Securitas kod för Värderingar och Etik, samt bolagsstyrningspolicy.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.