Skip to main content

Riskhantering

Det tredje steget i processen är riskhanteringsaktiviteter.

Risksnurran_3_AR2023_sve_500x500.png

Styrelsen bär det yttersta ansvaret för riskhanteringen, men arbetet med att minimera risker och implementering och underhåll av kontrollsystem i enlighet med styrelsens policyer har tydligt ålagts koncernledning, divisionsledning och lokal ledning.

Varje divisionsledning bär ansvaret för samtliga aspekter av verksamheten i respektive division, inklusive hantering av operativa risker och riskminimering samt att skapa riskmedvetenhet i hela divisionen. Operativa enhetschefer och riskchefer i varje land ansvarar för att säkerställa att riskhantering utgör en del av den lokala affärsverksamheten på samtliga nivåer inom landet.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.