Riskhanteringsaktiviteter

Det tredje steget i processen är riskhanteringsaktiviteter. Styrelsen bär det yttersta ansvaret för riskhanteringen, men arbetet med att minimera risker och implementering och underhåll av kontrollsystem i enlighet med styrelsens policyer har tydligt ålagts koncernledning, divisionsledning och lokal ledning.


Varje divisionsledning ansvaret för samtliga aspekter av verksamheten i respektive division, inklusive hantering av operativa risker och riskminimering samt att skapa riskmedvetenhet i hela divisionen. Operativa enhetschefer och riskchefer i varje land ansvarar för att säkerställa att riskhantering utgör en del av den lokala affärsverksamheten på samtliga nivåer inom landet.

Riskansvar

Huvudsakliga aktiviteter Platskontor/område Land/division Koncernen
Riskanalys x x x
Kontraktshantering x x x
Förebyggande av skador x x  
Skadereglering   x x
Försäkringsupphandling     x


För att lyckas måste alla Securitas platschefer förstå de risker som är förknippade med de tjänster som tillhandahålls, samt kunna bedöma och kontrollera riskerna. Securitas arbetar aktivt med olika riskhanteringsaktiviteter för att öka medvetenheten och kunskaperna. Ett viktigt verktyg är modellen för utvärdering av affärsrisk "The Scale".

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.