Riskhanteringsaktiviteter

Koncernen fastställer riskhanteringspolicyer för hela koncernen. Ansvaret för hanteringen av risker har tydligt ålagts koncernledning, divisionsledning och lokal ledning.

Koncernledningen har det övergripande ansvaret för att identifiera, utvärdera och hantera risker samt för implementering och underhåll av kontrollsystem i enlighet med styrelsens policyer. Mer specifikt har varje divisionsledning samt de etablerade funktionskommittéerna ansvaret för att säkerställa att det inom varje division finns en process som syftar till att skapa riskmedvetenhet. Divisionscheferna har ansvaret för samtliga aspekter av verksamheten i respektive division, inklusive hantering av operativa risker och riskminimering. Operativa enhetschefer och de riskansvariga cheferna i varje land ansvarar för att säkerställa att riskhantering utgör en del av den lokala affärsverksamheten på samtliga nivåer inom landet. Ansvaret för hanteringen av risker har tydligt ålagts koncernledning, divisionsledning och lokal ledning.

Riskansvar

Huvudsakliga aktiviteter Platskontor/område Land/division Koncernen
Riskanalys x x x
Kontraktshantering x x x
Förebyggande av skador x x  
Skadereglering   x x
Försäkringsupphandling     x


För att lyckas måste alla Securitas platschefer förstå de risker som är förknippade med de tjänster som tillhandahålls, samt kunna bedöma och kontrollera riskerna. Securitas arbetar aktivt med olika riskhanteringsaktiviteter för att öka medvetenheten och kunskaperna. Ett viktigt verktyg är modellen för utvärdering av affärsrisk "The Scale".


Klicka här för exempel på riskhanteringsaktiviteter på sidan 42 av årsredovisning 2017

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.