Skip to main content

Utvärdering av risker

Nästa steg i processen är att utvärdera och prioritera risker.

Risksnurran_2_AR2023_sve_500x500.png

Risker utvärderas på alla nivåer i organisationen i syfte att bedöma vilka risker som bör prioriteras i riskhanteringsarbetet. På koncernnivå definierar ERM-kommittén de större riskområden som bör priorieras och som kräver särskilt fokus från koncernledningen under det kommande året. ERM-kommittén identifierar även andra viktiga risker som ska delegeras och/eller hanteras i den dagliga verksamheten.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.