Securitas security guard

Kod för bolagsstyrning

Ramverk

Den svenska koden för bolagsstyrning ("Koden") trädde i kraft den 1 juli 2005. Koden har därefter reviderats och dess tillämpning breddats. Gällande kod utgörs av den reviderade version av Svensk kod för bolagsstyrning som trädde i kraft den 1 december 2016 (Reviderad kod 2016) samt de Anvisningar till denna som Kollegiet kan komma att utge.

Kodens regler utgör ett tillägg huvudsakligen till bestämmelserna i aktiebolagslagen om bolagets organisation, men även till den relativt omfattande självreglering som existerar avseende bolagsstyrning. Koden är baserad på principen om att "följa eller förklara". Enligt denna princip kan ett bolag som följer Koden avvika från individuella regler, i vilket fall bolaget måste förklara anledningen till varje rapporterad avvikelse.

Läs mer om Svensk kod för bolagstyrning genom att klicka här.

Klicka här för att läsa mer om bolagsstyrning i års- och hållbarhetsredovisningen 2019

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.