Securitas security guard bangkok

Organisation för bolagsstyrning

Securitas främjar ett ledarskap som bygger på ett lokalt ansvar i nära samarbete med kunder och medarbetare. Denna unika och decentraliserade organisation uppmuntrar en entreprenörsanda men fordrar samtidigt ett stabilt system för styrning och ledning. Securitas struktur för styrning syftar inte enbart till att skydda intressenternas intressen, utan skapar också värde.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält