Securitas security guard bangkok

Organisation för bolagsstyrning

Securitas styrmodell verkar för att långsiktigt värna våra intressenters intressen, vara värdeskapande och uppmuntra entreprenörskap. En sund modell för styrning och ledning lägger också grunden för en ansvarsfull och hållbar verksamhet.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält