Skip to main content

Organisation för bolagsstyrning

Securitas modell för bolagsstyrning syftar till att säkerställa att koncernen drivs på ett sätt som är hållbart, etiskt, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt med Securitas aktieägares intressen i fokus.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.