Åse Hjelm

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2008. Suppleant i Securitas AB sedan 2007. Född 1962.

Arbetstagarrepresentant, vice ordförande i Unionenklubben, Norrland, ordförande i Securitas tjänstemannaråd 

Aktier i Securitas: 120 B-aktier (1)

 

(1) Alla siffror avser innehav per den 26 mars 2019. För information om transaktioner gjorda efter detta datum, besök Finansinspektionens webbplats genom att klicka på denna länk.