Jan Prang

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2008. Född 1959.

Arbetstagarrepresentant, ordförande i Svenska Transportarbetareförbundets lokalavdelning, Securitas i Göteborg.

Aktier i Securitas: 0.

 

 

Alla fakta och siffror avser situationen per den 30 mars 2017