Jan Prang

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2008. Född 1959.

Arbetstagarrepresentant, ordförande i Svenska Transportarbetareförbundets lokalavdelning, Securitas i Göteborg

Aktier i Securitas: 0