Thomas Fanberg

Suppleant i Securitas AB sedan 2008. Född 1961.

Arbetstagarrepresentant, ordförande i Unionenklubbens lokalavdelning, Securitas Norrland

Aktier i Securitas: 120 B-aktier (1)

 

(1) Alla siffror avser innehav per den 26 mars 2019. För information om transaktioner gjorda efter detta datum, besök Finansinspektionens webbplats genom att klicka på denna länk.