Skip to main content

Styrelsemedlemmar

Årsstämman 2020 beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta, utan suppleanter. Därutöver utser arbetstagarorganisationerna tre representanter och en suppleant.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.