Skip to main content

Sofia Schörling Högberg

Ledamot

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2005. Född 1978.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.

Övriga styrelseuppdrag: Vice ordförande i Melker Schörling AB. Styrelseledamot i Hexagon AB och ASSA ABLOY AB.

Aktier i Securitas: 7.071.428 A-aktier (1) och 21.761.146 B-aktier (1) och (2)

Klicka här för information om styrelseledamöternas oberoende

 

(1) Alla siffror avser innehav per den 19 mars 2024. Uppgifter om aktieägande avser eget och närståendes innehav. För information om transaktioner gjorda efter detta datum, besök Finansinspektionens webbplats genom att klicka på denna länk.

(2) Genom familj och Melker Schörling AB. Utöver aktieinnehavet innehar Sofia Schörling Högberg, genom Melker Schörling AB, obligationer i Securitas till ett nominellt värde av 10 992 140 EUR (ISIN XS2607381436, XS2771418097).

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.