Skip to main content

Bolagsstyrningsrapport

Securitas AB är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Securitas AB, som sedan 1991 är noterat på Nasdaq Stockholm, lyder under den svenska aktiebolagslagen samt svenska börsregler.

Securitas syn på bolagsstyrning

Securitas har som ambition att bolagsstyrningen skall hålla hög standard. För att uppfylla den höga standarden för bolagsstyrning har Securitas skapat en tydlig och effektiv struktur för ansvarsfördelning och styrning. Securitas styrning syftar inte enbart till att skydda intressenternas intressen, utan skapar också värde.

Ramverk – Svensk kod för bolagsstyrning

Den svenska koden för bolagsstyrning ("Koden") trädde i kraft den 1 juli 2005. Koden har därefter reviderats och dess tillämpning breddats.

Kodens regler utgör ett tillägg huvudsakligen till bestämmelserna i aktiebolagslagen om bolagets organisation, men även till den relativt omfattande självreglering som existerar avseende bolagsstyrning. Koden är baserad på principen om att "följa eller förklara". Enligt denna princip kan ett bolag som följer Koden avvika från individuella regler, i vilket fall bolaget måste förklara anledningen till varje rapporterad avvikelse.

Related documents

Bolagsstyrningrapport 2020

Securitas års- och hållbarhetsredovisning 2020

Dokumentarkiv: Bolagsstyrningsrapporter tidigare år

 

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.