Skip to main content

Bolagsstyrningsrapport

Securitas AB är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Securitas AB, som sedan 1991 är noterat på Nasdaq Stockholm, lyder under den svenska aktiebolagslagen samt svenska börsregler.

Securitas syn på bolagsstyrning

Securitas modell för bolagsstyrning syftar till att säkerställa att koncernen drivs på ett sätt som är hållbart, etiskt, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt med Securitas aktieägares intressen i fokus. Securitas anser att en väl fungerande bolagsstyrning är en förutsättning för att säkerställa en fortsatt organisk tillväxt, förbättring av rörelsemarginaler och en framgångsrik integration av företag i koncernen.

Ramverk – Svensk kod för bolagsstyrning

Den svenska koden för bolagsstyrning ("Koden") trädde i kraft den 1 juli 2005. Koden har därefter reviderats och dess tillämpning breddats.

Kodens regler utgör ett tillägg huvudsakligen till bestämmelserna i aktiebolagslagen om bolagets organisation, men även till den relativt omfattande självreglering som existerar avseende bolagsstyrning. Koden är baserad på principen om att "följa eller förklara". Enligt denna princip kan ett bolag som följer Koden avvika från individuella regler, i vilket fall bolaget måste förklara anledningen till varje rapporterad avvikelse.

Related documents

Bolagsstyrningrapport 2023

Securitas års- och hållbarhetsredovisning 2023

Dokumentarkiv: Bolagsstyrningsrapporter tidigare år

 

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.