Styrelsens rapport om bolagsstyrning och intern kontroll

Securitas AB är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Securitas AB, som sedan 1991 är noterat på Nasdaq Stockholm, lyder under den svenska aktiebolagslagen samt svenska börsregler.

Securitas syn på bolagsstyrning

Securitas har som ambition att bolagsstyrningen skall hålla hög standard. För att uppfylla den höga standarden för bolagsstyrning har Securitas skapat en tydlig och effektiv struktur för ansvarsfördelning och styrning. Securitas styrning syftar inte enbart till att skydda intressenternas intressen, utan skapar också värde.

Ramverk – Svensk kod för bolagsstyrning

Den svenska koden för bolagsstyrning ("Koden") trädde i kraft den 1 juli 2005. Koden har därefter reviderats och dess tillämpning breddats.

Kodens regler utgör ett tillägg huvudsakligen till bestämmelserna i aktiebolagslagen om bolagets organisation, men även till den relativt omfattande självreglering som existerar avseende bolagsstyrning. Koden är baserad på principen om att "följa eller förklara". Enligt denna princip kan ett bolag som följer Koden avvika från individuella regler, i vilket fall bolaget måste förklara anledningen till varje rapporterad avvikelse.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.