Skip to main content

Små och medelstora företag

Alla företag förtjänar att ha rätt nivå av säkerhet för att skydda sina medarbetare, kunskaper och varor. Oavsett om det är ett kontor, en butik, en arbetsplats eller byggarbetsplats erbjuder vi prisvärda säkerhetslösningar som är skräddarsydda till era verksamhetsbehov.

Securitas har över 75 års erfarenhet av och expertis inom att tillhandahålla säkerhet till en rad olika sorts företag, stora som små. Lägg till det en stark lokal närvaro som gör att vi kan erbjuda en lång rad intelligenta säkerhetslösningar, anpassade till alla sorters verksamhetsbehov och lokala krav.  

Kombination av teknik och mänskliga tjänster

Den säkerhetslösning som vi erbjuder ditt företag består av en väl avvägd kombination av teknik och mänskliga tjänster, där nyckelorden är transparens och enkelhet för användaren. Och eftersom alla våra säkerhetslösningar är mycket flexibla kan lösningen lätt utvecklas i takt med dina verksamhetsbehov.   

  • Skydd mot intrång: Effektivt hindra och omedelbart upptäcka intrångsförsök 
  • Bevakning och ingripande dygnet runt: Känn dig säker på att vi alltid är på vår vakt och redo att gripa in, även när du inte är det 
  • Video och larmverifiering: Diskret övervakning av aktiviteten i din verksamhet och omedelbar larmverifiering för att undvika felaktiga och kostsamma beslut 
  • Brandsäkerhet: Förhindra skada på människor och varor från brand, vatten och andra potentiella risker 
  • Skydd vid ensamarbete: Garantera tryggheten för personer som arbetar ensamma eller efter stängningstid 
  • Passerkontroll: Enkel hantering av tillträde för personalen, släppa in personer på distans och följa deras aktivitet 

Låt oss sköta ditt företags säkerhet och se till att driften kan löpa problemfritt, så kan du sköta kärnverksamheten.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.