Skip to main content

Skapa möjligheter för krigsoffer i Colombia

I Colombia har det utdragna inbördeskriget drabbat många människor hårt, de flesta av dem saknar utbildning och lever i fattigdom. Under 2012 anslöt sig Securitas Colombia till FNs Global Compact och initiativen Business for Peace (B4P) och Women's Empowerment.

Genom att delta i projekten fick vi möjlighet att i samarbete med myndigheter rekrytera krigsoffer, flyktingar och pensionerade militärer. Securitas ger gratis väktarutbildning till dessa personer och erbjuder dem sedan anställning i företaget, vilket bidrar till att minska fattigdomen i landet.

 

Utbildning i frågor om mänskliga rättigheter

I ett annat initiativ har Securitas genom att underteckna den så kallade Transparency Pact slutit ett avtal med den colombianska staten om att utbilda våra medarbetare i frågor som rör mänskliga rättigheter. Syftet med initiativet, som stöds av den colombianska regeringen och The Swedish Business Network i Colombia, är att bekämpa korruption genom att stärka utvecklingen av en sund affärsmiljö med tydliga regler. Som en del av arbetet har Securitas Colombia antagit riktlinjerna i World Economic Forums initiativ för partnerskap mot korruption.

 

Utbilda leverantörer i affärsetik

Med hjälp av FNs Global Compact och orporación Fenalco Solidario, en organisation som främjar samhällsansvar hos företag, utbildar Securitas Colombia även leverantörer i affärsetik, samhällsansvar och mänskliga rättigheter.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.