Skip to main content

En stor positiv påverkan på samhället

För att vi ska uppnå vårt syfte medför vår verksamhet en rad olika typer av påverkan. Nettopåverkansmodellen visar Securitas påverkan på omvärlden.

Nettopåverkansmodellen fångar hela värdekedjan och sammanfattar vår användning av resurser och generering av värde i en total nettopåverkan, dvs. nettot av de positiva och negativa effekterna som Securitas har på omvärlden. Det är ett övergripande perspektiv av den holistiska påverkan som Securitas verksamhet har på samhälle, kunskap, hälsa och miljö.

Securitas verksamhet är högt nettopositiv

Med en nettopåverkansgrad på 87 procent är Securitas verksamhet högt nettopositiv. Det betyder att vår övergripande negativa påverkan är 87 procent mindre än vår övergripande positiva påverkan. Vår mest betydelsefulla påverkan är vårt bidrag till samhället genom skapande av arbetstillfällen.

Läs mer på sidan 11 Års- och hållbarhetsredovisningen 2022.

Läs mer på Upright Projects webbplats.

Net_Impact_Sve.png

Källa: Upright Project Oy

 

Omräknat resultat i modellen

För att hålla jämna steg med förändringarna i världens produkter och tjänster samt vetenskaplig kunskap genomgår Uprights modell kontinuerlig utveckling och förbättring över tid. Dessa förbättringar publiceras i form av nya modellversioner. På grund av utgivningscykeln måste jämförelse av nettopåverkansprofiler över tid göras inom samma modellversion. Tidigare års resultat måste därför omräknas enligt den senaste modellversionen.

År 2021 rapporterades en nettopåverkansgrad om 81%. Omräknat enligt senaste modellversionen är resultatet för 2021 71%. Förändringen beror på modellutvecklingar.

Hållbarhetsdata, sociala faktorer

Läs mer om vår hållbarhetsdata inom sociala faktorer.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.