Skip to main content

En stor positiv påverkan på samhället

För att vi ska uppnå vårt syfte medför vår verksamhet en rad olika typer av påverkan. Nettopåverkansmodellen visar Securitas påverkan på omvärlden.

Nettopåverkansmodellen fångar hela värdekedjan och sammanfattar vår användning av resurser och generering av värde i en total nettopåverkan, dvs. nettot av de positiva och negativa effekterna som Securitas har på omvärlden. Det är ett övergripande perspektiv av den holistiska påverkan som Securitas verksamhet har på samhälle, kunskap, hälsa och miljö.

Securitas verksamhet är högt nettopositiv

Med en nettopåverkansgrad på 81 procent är Securitas verksamhet högt nettopositiv. Det betyder att vår övergripande negativa påverkan är 81 procent mindre än vår övergripande positiva påverkan. Vår mest betydelsefulla påverkan är vårt bidrag till samhället genom skapade av arbetstillfällen.

Läs mer på sidorna 16-17 i Års- och Hållbarhetsredovisning 2021


Källa: Upright Project Oy

Års- och hållbarhetsredovisning

Ladda ner och läs vår Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Läs mer

Kontakta oss

Vill du veta mer om Securitas? Skicka oss dina frågor och funderingar i detta formulär så hjälper vi dig så fort vi kan.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.