Skip to main content

Hållbarhetsdata, sociala faktorer

På Securitas prioriterar vi våra medarbetares hälsa. Vårt mål är att minska koncernens skadefrekvnes med 5 procent årligen. Vårt främsta fokus inom arbetsmiljö och hälsa är att förhindra att olyckor och incidenter alls inträffar. Läs mer om vår hållbarhetsstrategi här.

Nyckeltal


Verksamhetsländer med skyddskommittéer (hälsa och arbetsmiljö)

  2022 2021 2020
Antal länder med skyddskommittéer
(hälsa och arbetsmiljö)
36 40 34
% av totalt antal länder 82 87 72

Arbetsrelaterade skador

  2022 2021 2020
Totalt antal arbetade timmar 658.992.241 658.715.773 659.957.028
Antal arbetsrelaterade olyckor 5.235 5.434 5.070
Skadefrekvens (200.000 timmar) 1,6 1,6 1,5
Skadefrekvens (1.000.000 timmar) 7,9 8,2 7,7
Antal skador med frånvaro (LTI) (1) 4.183 3.271 3.907
Skadefrekvens, skador med frånvaro
(LTIFR; 200.000 timmar) (1)
1,3 1,0 1,2
Skadefrekvens, skador med frånvaro
(LTIFR; 1.000.000 timmar) (1)
6,3 5,0 5,9
Antal arbetsrelaterade dödsfall 1 4 3

(1) Data rapporterad första gången 2020.

Utbildningstimmar

  2022 2021 2020
Totalt antal utbildningstimmar 10.579.899 9.634.641 7.899.092
Genomsnittligt antal utbildningstimmar
per medarbetare
30,4 28,1 22,9

 

Utbildningstimmar per anställningskategori

  2022 2021 2020
Chefer/tjänstemän 338.849 357.757 969.741
Medarbetare i frontlinjen 10.241.050 9.276.884 6.929.351

Utbildningstimmar, uppdelat per kön

  2022 2021 2020
Män 8.685.802 8.292.469 6.679.513
Kvinnor 1.894.097 1.342.172 1.219.579
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.