Skip to main content

Hållbarhetsstrategi

För oss är företagets hållbarhet ett sätt att bedriva verksamheten som levererar sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar åt våra intressenter och adderar värde till vårt företag. Vi har ett gott anseende och att leva upp till våra kunders och övriga intressenters förväntningar är en viktig del av vår strategi.

Våra fokusområden inom hållbarhet

Vi fokuserar på sex hållbarhetsområden, baserat på hur hållbarhetsstrategin kan stödja den övergripande affärsstrategin och vad som är viktigast för våra intressenter.

 • Mångfald

  Vi har stor mångfald i vår arbetsstyrka, som har många olika kompetenser och erfarenheter. Vi ska på bästa sätt dra nytta av denna fantastiska potential.

 • Arbetsmiljö och säkerhet

  Våra medarbetares hälsa och säkerhet - både den fysiska och mentala – är prioriterade. Att minimera skador och incidenter är mycket viktigt i vårt arbetsmiljöarbete.

 • Utbildning och utveckling

  Det är större sannolikhet att bättre utbildade medarbetare som känner att de kan utvecklas i Securitas stannar längre. Det ger oss också möjlighet att erbjuda tjänster av högre kvalitet.

 • Affärsetiskt uppförande

  Vi är ett ansvarstagande företag med hög integritet som aldrig kompromissar med våra värderingar och vår affärsetik.

 • Miljö

  Även om vårt miljöavtryck är relativt litet gör vi vad vi kan för att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5 grader. Securitas AB anslöt sig till Science Based Targets Initiative i juni 2022.

 • Samhällsengagemang

  Vi deltar aktivt I de samhällen där vi verkar och vårt samhällsengagemang har en klar koppling till vår verksamhet.

Års- och hållbarhetsredovisning

Ladda ner och läs vår Års- och hållbarhetsredovisning 2022

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.