Skip to main content

Hållbarhetsstrategi

Hållbarhet som affärsmetod

Vårt mål är att vara samarbetspartnern inom intelligenta säkerhetslösningar för våra kunder. För att strategin ska lyckas måste det finnas förtroende för vårt tjänsteerbjudande, varumärke och våra arbetsmetoder.

Securitas företagskultur och grundläggande värderingar – ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet – står i centrum för vår grundsyn och vägleds av våra företagspolicyer, såsom Securitas Värderingar och Etik. Det får stöd av en gedigen styrning, effektiv verksamhet samt en noggrann riskbedömningsprocess för att garantera att vi levererar i enlighet med vår strategi.

 

Hållbarhet som affärsmetod

För oss är företagets hållbarhet en affärsmetod som levererar ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar åt våra intressenter och ökar värdet på Securitas varumärke. Vårt anseende är gott och att leva upp till våra kunders och övriga intressenters förväntningar är en viktig del av vår strategi.

Våra kunder återfinns inom nästan samtliga branscher och segment, och en del verkar i sektorer som är viktiga för hela samhället. Genom att vi tillhandahåller dem med högkvalitativa säkerhetslösningar åt dem och bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt kan våra kunder fokusera på sin kärnverksamhet och utvecklas.

 

Förbättra statusen för väktarna

Securitas strategi är att flytta uppåt i värdekedjan genom att fortsätta att stärka vår kärnverksamhet inom bevakning samtidigt som vi utökar den genom att lägga till ytterligare säkerhetstjänster och säkerhetslösningar, inklusive datadriven innovation i både befintliga och nya produkter. Detta gör att vi kan driva vår verksamhet i linje med våra standarder. Vår ställning som ett av de ledande bolagen i branschen gör att vi kan arbeta aktivt med att förbättra statusen för väktarna och villkoren inom säkerhetsbranschen, exempelvis genom aktiva dialoger med myndigheter, branschorganisationer och fackföreningar.

För att uppfylla förväntningarna från intressenterna på oss som ett ansvarsfullt, ärligt och transparent bolag, strävar Securitas ständigt efter att förbättra bolagets hållbarhetsarbete och hållbarhetsinformation. Som ett led i detta arbete publicerar vi en hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2019, upprättad i enlighet med GRI Standards riktlinjer.

Kontakta oss

Vill du veta mer om Securitas? Skicka oss dina frågor och funderingar i detta formulär så hjälper vi dig så fort vi kan.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.