Skip to main content

Miljöpolicy minskar utsläpp

Securitas är det första globala säkerhetsföretaget att ansluta sig till Science Based Targets Initiative.

Securitas miljöpåverkan är relativt liten, och vi minskar den ytterligare genom att skapa mer hållbara framtida säkerhetslösningar genom omfattande modernisering och digitalisering av verksamheten. Som ledare i branschen var det ett naturligt nästa steg för Securitas att ansluta oss till Science Based Targets initiative.

Satsar på minskade utsläpp

Securitas miljöpolicy, som uppdateras årligen, innebär att inga nya företagsbilar inköpta efter den 1 juli 2022 får släppa ut mer än 155 gram koldioxid per kilometer, enligt beräkningsmetoden WLTP (120 gram enligt NEDC).  För minibussar är gränsen 165 gram koldioxid per kilometer, enligt NEDC och 195 gram per kilometer enligt WLTP, och för patrullfordon, pickuper och fyrhjulsdrivna fordon är gränsen 170 gram koldioxid per kilometer, enligt NEDC och 200 gram per kilometer enligt WLTP.

Målet är att successivt minska utsläppen varje år från de företagsbilar och minibussar som företaget äger eller leasar i världen. 

Miljöpolicy med tre mål

Securitas har även en miljöpolicy för sin verksamhet, där våra övergripande mål är:

  • Att sträva efter att minska den negativa klimatpåverkan, särskilt när det gäller energi och transporter
  • Att undvika att använda miljöfarliga ämnen och sträva efter att ersätta dessa med mer miljövänliga ämnen, även om detta innebär högre kostnader för företaget
  • Att bidra till återvinning och se till att avfall hanteras på ett sätt som är säkert och miljövänligt

Ett grundkrav är att vi följer gällande lagar och internationella överenskommelser och andra regelverk som verksamheten omfattas av.

Lokala miljöåtgärder

Securitas genomför även lokala åtgärder för att förbättra miljöarbetet. Bland annat ersätter vi affärsresor med videokonferenser när det är möjligt, byter till förnybar energi för uppvärmning och kylning av kontor, återvinner papper och material och använder webbaserade manualer, processbeskrivningar och utbildningar istället för tryckt material.

Securitas deltar i CDP

Securitas har rapporterat till CDP, ett globalt rapporteringssystem för klimatförändring, sedan 2011. 2022 fick Securitasresultatet C. Genomsnittet för företag i gruppen ”Commercial and consumer services” var C, vilket även är snittet för alla rapporterande företag. Betyget är en bedömning av företagets aktiviteter när det gäller klimatförändring, anpassning och transparens.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.