Skip to main content

Samhällsengagemang

Vi tar en aktiv del i de lokala samhällen där vi bedriver verksamhet.

Vara arbetsgivare och samarbetspartner

Securitas är mer än bara ett säkerhetsföretag. Vi är en arbetsgivare och samarbetspartner som våra kunder litar på och vi spelar en viktig roll i de samhällen där vi verkar. Att göra det rätta och göra det bra hjälper oss att utveckla vår verksamhet för en säkrare och bättre värld. Nedan finner du några exempel på hur Securitas deltar i initiativ i lokalsamhällena.

Års- och hållbarhetsredovisning

Ladda ner och läs vår Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Securitas Värderingar och Etik

Ladda ner och läs dokumentet Securitas Värderingar och Etik

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.