Skip to main content

Securitas Värderingar och Etik

På Securitas strävar vi alla efter att göra det rätta när det gäller våra kunder, våra medarbetare och samhället. Securitas Värderingar och Etik utgör en av företagets grundläggande policyer med riktlinjer avseende hur vi förväntas handla, både enskilt och tillsammans.

Allas ansvar 

Varje dag och var vi än arbetar gör vi alla skillnad genom att skydda våra kunders egendom och medarbetare. Var och en av oss har ett ansvar för att våra grundläggande värderingar – Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet – eller principerna i Securitas Värderingar och Etik aldrig riskerar att kränkas på något sätt. 

Genom att arbeta på ett hållbart sätt och enligt lagar och förordningar, skyddar vi vårt goda rykte och vårt starka varumärke. 


Securitas verksamhet i Storbritannien uppfyller kraven i Modern Slavery Act 2015.   

 

Securitas Värderingar och Etik

På Securitas lägger vi stor vikt vid etik, ärlighet och regelefterlevnad. Vi ser oss som en trygg och pålitlig aktör på marknaden som eftersträvar att kunna se till våra olika intressenters intressen oaktat om det avser våra aktieägare, kunder, medarbetare eller övriga intressenter. Securitas Värderingar och Etik (Koden) utgör en av företagets grundläggande policyer med riktlinjer för hur vi förväntas handla, både enskilt och som ett kollektiv, i vårt dagliga arbete.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.