Skip to main content

Stort socialt engagemang

Goda villkor och möjligheter till utveckling och karriär

Securitas främsta sociala uppgift är att vara en bra, pålitlig och trygg arbetsgivare för våra 355.000 medarbetare. Vi arbetar även för att höja standarden i säkerhetsbranschen.

Securitas kunniga och engagerade medarbetare är vår viktigaste tillgång. De representerar företaget varje dag och vårt anseende bestäms i huvudsak av deras handlingar. Vi ska erbjuda dem goda villkor och möjligheter till utveckling och karriär.

Vår företagskultur bygger på starka värderingar och en platt organisation som uppmuntrar till entreprenörsanda. Medarbetarna står alltid i fokus för våra säkerhetslösningar och vi strävar efter att utveckla medarbetarna så att de är på rätt plats och har rätt färdigheter.

 

Nöjda medarbetare stannar längre

Att investera i våra medarbetare genom att förbättra villkoren och utveckla deras olika färdigheter är positivt ur ett affärsmässigt perspektiv. Nöjda medarbetare tenderar att stanna längre och bli mer kvalificerade. Med mer kvalificerade medarbetare kan vi erbjuda mer specialiserade och kvalificerade tjänster, som ökar värdet för kunden och leder till högre marginaler åt oss.

För att kunna utvecklas ytterligare genomför vi sedan 2008 medarbetarundersökningar i divisionen Security Services Europe. Efter undersökningen tar varje land fram åtgärdsplaner för att genomföra förbättringar utifrån resultatet. Divisionen Security Services North America inkluderar till en början chefer och tjänstemän i medarbetarundersökningen.

 

Lika möjligheter för alla

Securitas är en arbetsgivare som främjar lika möjligheter och alla medarbetare ska behandlas rättvist och jämlikt. Diskriminering av kvinnor och diskriminering på grund av andra egenskaper vid anställning, lönesättning, utbildning, karriärutveckling, uppsägning eller pension är aldrig godtagbart. Vi anser att mångfald i arbetslag bidrar till bättre affärer och vi strävar efter att öka antalet kvinnor i chefspositioner på alla nivåer i bolaget.

Securitas använder inte påtvingad, ofrivillig eller minderårig arbetskraft och respekterar alla medarbetares rättigheter att bilda och ansluta sig till fackföreningar. Vi är en arbetsgivare som förespråkar lika möjligheter för alla och tolererar inte mobbning eller trakasserier.

 

Tydlig policy vid kriser

Securitas har tagit fram krishanteringspolicy och riktlinjer för att i möjligaste mån undvika hotfulla och potentiellt farliga situationer. Vi utbildar och förbereder våra medarbetare och ger dem bästa möjliga hjälp att hantera svåra situationer om de ändå uppstår.

 

Ökar standarden inom säkerhetsbranschen

Securitas arbetar aktivt för att förbättra statusen för väktarna och villkoren inom säkerhetsbranschen. För att höja branschens standard arbetar Securitas för obligatorisk grundläggande utbildning för väktare. Vi har inrättat våra egna utbildningscentra i de flesta länder där vi är verksamma.

 

Kontinuerliga dialoger med facket

Vi för dialoger för att förbättra vårt arbete, på såväl internationell, nationell som lokal nivå. Securitas har ett globalt avtal med fackförbundet UNI Global Union och Svenska Transportarbetareförbundet. Avtalet framhäver vårt gemensamma åtagande att följa de universella affärsprinciper som beskrivs i FNs Global Compact och Internationella arbetsorganisationens konventioner (ILO) och ligger till grund för vår ambitionsnivå och öppna dialog.

Kontakta oss

Vill du veta mer om Securitas? Skicka oss dina frågor och funderingar i detta formulär så hjälper vi dig så fort vi kan.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.