Skip to main content

Vi bidrar till FNs mål för hållbar utveckling

FNs mål för hållbar utveckling (SDG) är en uppmaning att arbeta tillsammans för att förbättra liv och förutsättningar både för människor och planeten. Securitas stöder SDGerna och vi tar hänsyn till de utvalda målen i vårt arbete med strategin och i vår dagliga verksamhet. Securitas har också undertecknat FNs Global Compact.

Vi fokuserar främst på följande mål där vi anser att vi har goda möjligheter att påverka positivt.

Klicka på målen och delmålen här nedanför för mer information.

Års- och hållbarhetsredovisning

Ladda ner och läs vår Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Securitas Värderingar och Etik

Ladda ner och läs dokumentet Securitas Värderingar och Etik

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.