Skip to main content

Vi bidrar till FNs mål för hållbar utveckling

Securitas stöder FN:s mål för hållbar utveckling (SDG), som syftar till att förbättra människors liv och skydda vår planet. Vi integrerar dessa mål i våra strategier och dagliga verksamhet. Vi har även undertecknat FN:s Global Compact. Vi fokuserar främst på följande mål där vi kan göra en positiv skillnad.

  • Våra utvalda mål och delmål

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.