Största aktieägarna

Per den 31 december 2019 hade Securitas 41.892 aktieägare (32.197). Räknat i antalet ägare utgjorde privatpersoner den största ägarkategorin med 37.252 aktieägare, motsvarande 89 procent av det totala antalet aktieägare.

När det gäller kapital och röster dominerar institutioner och andra juridiska personer med 95 procent respektive 96 procent av aktierna.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.