Största aktieägarna

Per den 31 december 2016 hade Securitas 31.221 aktieägare (25.734). Räknat i antalet ägare utgjorde privatpersoner den största ägarkategorin med 27.037 aktieägare, motsvarande 87 procent av det totala antalet aktieägare. När det gäller kapital och röster dominerar institutioner och andra juridiska personer med 96 procent respektive 97 procent av aktierna.

 

 

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
Fax: +46 (0)10 470 31 22
micaela.sjokvist@securitas.com