Största aktieägarna

Per den 31 december 2018 hade Securitas 32.197 aktieägare (33.913). Räknat i antalet ägare utgjorde privatpersoner den största ägarkategorin med 28.750 aktieägare, motsvarande 89 procent av det totala antalet aktieägare. När det gäller kapital och röster dominerar institutioner och andra juridiska personer med 96 procent respektive 97 procent av aktierna.

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
ir@securitas.com


Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Läs vår Integritetspolicy här. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.