Skip to main content

Största aktieägarna

Lista med detaljerad information

Per den 31 december 2020 hade Securitas 49.474 aktieägare (41.892).

Räknat i antalet ägare utgjorde privatpersoner den största ägarkategorin med 44.755 aktie-ägare, motsvarande 90 procent av det totala antalet aktieägare.

När det gäller kapital och röster dominerar institutioner och andra juridiska personer med 94 procent respektive 96 procent av aktierna.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.