Bra tillväxtmöjligheter

Securitas är en ledande tjänsteleverantör av säkerhetslösningar med en stark position i Europa, Nordamerika och Latinamerika, samt på tillväxtmarknaderna i Afrika, Mellanöstern, och Asien.

Marknadstillväxt

Den globala marknaden för säkerhetstjänster prognostiseras att fortsätta växa även om världsekonomin visar tecken på en nedgång. På utvecklade marknader som USA och Västeuropa ligger tillväxtpotentialen i att erbjuda en rad säkerhetstjänster, inklusive teknik som kan kombineras till skräddarsydda säkerhetslösningar. Marknaden för elektronisk säkerhet, inklusive systemintegration, förväntas uppgå till 70 miljarder USD 2021.

Den starkaste totala tillväxten förväntas på utvecklingsmarknader, med Kina och Indien som draglok. Denna tillväxt kommer huvudsakligen från bevakningstjänster som fortfarande förväntas stå för den största delen av försäljningsökningen under de kommande åren. Multinationella säkerhetsföretag med gott anseende kommer att ha bra möjligheter att växa i bevakningssegmentet i takt med att regleringar för att öka professionaliseringen på utvecklingsmarknaderna leder till ökat förtroende hos kunder och allmänhet.

Faktorerna som driver tillväxt beror på mognadsgraden  på marknaden, men vi har identifierat fem övergripande trender som har störst påverkan på vår globala verksamhet.  Vår strategi och våra tjänster och lösningar är anpassade  för att möta dessa trender:

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.