Skip to main content

Bra tillväxtmöjligheter

Den globala marknaden för säkerhetstjänster kommer enligt prognoserna att fortsätta växa även om världsekonomin har påverkats negativt av pandemin och framtidsutsikterna är osäkra.

På utvecklade marknader så som USA och Västeuropa ligger tillväxtpotentialen i att erbjuda en rad säkerhetstjänster, inklusive teknik, som kan kombineras till kundanpassade lösningar.

Intäkterna från globala säkerhetstjänster förväntas öka varje år och uppgå till 263 miljarder USD 2024, varav marknaden för integration av säkerhetssystem förväntas svara för 12 miljarder USD. Den starkaste totala tillväxten prognostiseras på utvecklingsmarknader, med Kina och Indien som draglok. Bevakningstjänster kommer att stå för merparten av tillväxten och även larmövervakning förväntas öka snabbt då till exempel många kommersiella fastigheter implementerar modern säkerhetsteknik.

Globala trender som påverkar säkerhetsbehoven

Faktorerna som driver tillväxt kan variera och bero på hur utvecklad en marknad är. Vi har identifierat ett flertal trender som påverkar vår globala verksamhet samt vilka möjligheter de medför. Effekterna av coronapandemin gör dock att utvecklingen av trenderna är svåra att bedöma:

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.