Skip to main content

Avancerade säkerhetssystem

Den fysiska och den digitala världen blir allt mer sammankopplade, vilket stimulerar utvecklingen av mer avancerade säkerhetssystem, främst på mogna marknader.

I takt med att systemen i allt högre grad integreras med teknik så som big data och AI, genom smarta enheter och Internet of Things, ökar behovet av kompetenta och högutbildade väktare och andra medarbetarkategorier. Det leder också till en högre förvärvsnivå på marknaden, när företag strävar efter att expandera verksamheten till nya segment.

Securitas erbjuder en kombination av elektroniska säkerhetstjänster och expertis inom bevakning. Vid våra SOC har vi möjligheten att samla in stora mängder data från övervakningskameror, sensorer, incidentrapporter och passerkontroller som gör det möjligt för oss att upptäcka händelser i realtid och bättre kunna förutse säkerhetsincidenter. Vi skyddar också den data som vi behandlar för våra kunders räkning, eller om våra medarbetare och andra.

 

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.