Digitalisering

Artificiell intelligens och Internet of Things håller på att förändra produktmix och utbud inom branschen.

Trender och marknadens drivkrafter

Tekniken omvandlar marknaden för säkerhetstjänster genom att möjliggöra mer fjärrbevakning, intelligenta tjänster och till och med prediktiv säkerhet. På mogna marknader växer särskilt systemintegrationen snabbt i takt med att komplexiteten i de elektroniska säkerhetssystemen ökar. Efterfrågan på tjänster som ger mervärde och möjligheterna på området för intelligenta tjänster växer och drivs på av ständiga förbättringar inom teknik för videoövervakning. Smarta produkter i hemmet erbjuder konsumenter möjligheten att övervaka sina säkerhetssystem genom telefoner eller surfplattor, vilket ökar tillväxten ytterligare på säkerhetsmarknaden.

Securitas respons

Securitas utökar sin kapacitet när det gäller elektronisk säkerhet som respons på ett smartare, mer digitalt samhälle. Vi erbjuder en rad säkerhetstjänster, inklusive elektronisk säkerhet, och vi ligger i framkant i branschen när det gäller att hämta in, analysera och reagera på data som samlats in på elektronisk väg. Securitas Operation Centers spelar en central roll i detta arbete. Vi säkerställer att den data som vi behandlar på våra kunders uppdrag eller avseende våra medarbetare eller andra, är skyddad.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.