Globalisering av ekonomin

Globaliseringen av ekonomin har gjort det möjligt för företagen att utöka sina stordriftsfördelar utanför det egna landets gränser, när tekniken gör att det går att koppla ihop komplexa och samverkande säkerhetssystem varsomhelst ifrån i världen.

Trender och marknadens drivkrafter

Ekonomiskt välstånd driver på efterfrågan på säkerhetstjänster eftersom det finns allt fler tillgångar att skydda och allt fler slutanvändare med resurser att köpa säkerhetstjänster. Många företag har expanderat över de nationella gränserna och modern teknik gör det nu möjligt för komplexa och samverkande säkerhetssystem att kopplas ihop varifrån som helst i världen. Kina och Indien förväntas ha de snabbast växande nationella marknaderna för säkerhetstjänster till 2022, medan USA kommer att förbli världens största enskilda marknad för säkerhetstjänster.

Securitas respons

Securitas kan både erbjuda den teknik och den arbetskraft som behövs för att möta nya krav på säkerhet. Förutom att vi kan erbjuda komplexa säkerhetssystem som kan styras över gränser, har vi en närvaro som få kan matcha. Med våra cirka 1.450 platskontor kan vi möta våra kunders behov, både globalt och lokalt. Vi skapade tre nya funktionella enheter under 2019 för att utveckla en global affärsmetod i syfte att bättre kunna rikta oss till den globala marknaden. 

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.