Skip to main content

Känsla av instabilitet

Globala ekonomiska förändringar påverkar ofta efterfrågan på säkerhetstjänster. Ökade inkomstklyftor kan leda till en större rädsla för instabilitet och egendomsbrott.

En växande medelklass i urbana områden med tillgångar att skydda samt en ökad byggverksamhet, särskilt i tillväxtländer, leder ofta till en ökad efterfrågan på säkerhetstjänster och mer investeringar. Kina och Indien förväntas ha de snabbast växande nationella marknaderna för säkerhetstjänster 2024, medan USA och Europa fortfarande svarar för en stor andel av världsmarknaden.

Securitas kan erbjuda både den teknik och den arbetskraft som behövs för att bemöta de ändrade säkerhetskraven. Förutom att vi kan erbjuda komplexa säkerhetssystem som kan styras över gränser, har vi en närvaro som få kan matcha. Med våra omkring 1 360 platskontor kan vi möta våra kunders behov, både globalt och lokalt.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.