Skip to main content

Känslig infrastruktur

Logistikcenter, tillverkningsindustrier, datacenter, hamnar och kollektivtrafik är alla beroende av en välfungerande infrastruktur, eftersom störningar kan medföra höga kostnader och en ökad sårbarhet.

Idag måste säkerhetsleverantörerna utöka sin kompetens till att även omfatta cybersäkerhet, skaffa ny utrustning och bygga upp nya system för att bredda sin expertis och möta den nya efterfrågan.

På Securitas har vi djup kunskap om specifika kundsegment, såsom kollektivtrafik, tillverkning och logistik. Vi har expertis för att kunna skapa komplexa gränsöverskridande säkerhetslösningar. I linje med vår strategi och för att expandera Securitas närvaro och kapacitet inom elektronisk säkerhet förvärvade vi under 2020 Techco Security i Spanien, Stanley Securitys verksamheter för elektronisk säkerhet i fem länder och FE Moran Security Solutions i USA.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.