Sociala spänningar

Samtidigt som den konventionella brottsligheten faktiskt sjunker på många mogna marknader och ökar långsammare eller sjunker i många utvecklingsländer är den allmänna uppfattningen att brottsligheten är hög.

Trender och marknadens drivkrafter

Faktiska eller upplevda hot om brottslighet fortsätter att driva efterfrågan på mer säkerhet. Uppfattningen om att brottslighet ökar förblir på en hög nivå även om konventionell brottslighet egentligen inte har ökat i de flesta länder och antalet terrorincidenter har fluktuerat från år till år under det senaste årtiondet. Offentlig sektor fortsätter att lägga ut många säkerhetstjänster till den privata sektorn som en konsekvens av nedskärningar och kostnadsbesparingar, men också på grund av mer komplexa hotbilder som är mer utmanande att hantera.

Securitas respons

Securitas kan erbjuda säkerhetslösningar och vid behov extra tjänster med kort varsel till den offentliga sektorn. Vi kan tillhandahålla stationär bevakning på allmän plats för att stödja polisens arbete eller av infrastruktur, till exempel kollektivtrafik. Genom vår närvaro kan Securitas bidra till trygghet i spända situationer. Vi kan också erbjuda professionell riskanalys och tjänster inom riskhantering för att hjälpa till att hantera komplexa säkerhetsfrågor.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.