Skip to main content

Sociala spänningar

Faktiska eller upplevda hot om terrordåd och militanta incidenter varierar över tid och exceptionella situationer som pandemin under 2020 kan också öka de sociala spänningarna.

Offentlig sektor fortsätter att lägga ut många säkerhetstjänster till den privata sektorn i ljuset av nedskärningar och kostnadsbesparingar och när det gäller mer komplexa hot som är mer utmanande att hantera.

Trenden med reglering av de privata säkerhetsleverantörerna fortsätter, vilket bidrar till att öka förtroendet för dessa tjänster, både bland allmänheten och bland kunderna i den privata och den offentliga sektorn.

Securitas kan erbjuda säkerhetslösningar och vid behov extra tjänster med kort varsel till den privata och den offentliga sektorn. Vi kan till exempel tillhandahålla stationär bevakning på allmän plats för att stödja polisens arbete eller av infrastruktur så som kollektivtrafik. Genom vår närvaro kan Securitas bidra till trygghet i spända situationer. Vi kan också erbjuda professionell riskanalys och tjänster inom riskhantering för att hjälpa till att hantera komplexa säkerhetsfrågor.

 

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.