Skip to main content

Urbanisering

Urbanisering och industrialisering fortgår, eftersom människor fortsätter att flytta in till städerna. En hög befolkningstäthet kan i sin tur leda till oro för brottslighet och hemlarmssegmentet förväntas växa snabbt i de flesta utvecklade länderna i takt med att elektronisk övervakningsutrustning blir vanligare.

Den kommersiella och industriella marknaden förväntas samtidigt svara för mer än 70 procent av intäktstillväxten från globala säkerhetstjänster.

Securitas fortsätter att utöka sin närvaro i storstadsområden runt om i världen för att vara nära  kunderna. Vi har en stark närvaro både på mogna marknader och i utvecklingsländer. Vi kan erbjuda avancerade säkerhetssystem och konsulttjänster. Vi kan även erbjuda välutbildad personal i frontlinjen som är specialiserade på att hantera den ökande tekniska komplexiteten i de nya säkerhetssystemen.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.