Urbanisering

De närmaste tio åren väntas befolkningen i städer växa snabbare än världens sammanlagda befolkning. Städer har ofta högre frekvens av såväl faktisk som uppfattad brottslighet, och det brukar vara högre kriminalitet i tätbefolkade områden med växande socioekonomisk ojämlikhet.

Trender och marknadens drivkrafter

Urbanisering är en trend som fortsätter runt om i världen och i takt med att fler människor flyttar in i städerna ökar klyftorna, vilket leder till både faktisk och uppfattad brottslighet. En expanderande medelklass och ökad verksamhet inom byggsektorn, speciellt i de växande ekonomierna, ökar efterfrågan på säkerhetstjänster. Bostadsmarknaden förväntas visa upp den snabbaste tillväxten i takt med att elektronisk övervakningsutrustning blir vanligare. I den kommersiella sektorn använder sig multinationella företag av tekniskt avancerade säkerhetslösningar och tjänster, speciellt i de växande urbana områdena i Kina och Indien.

Securitas respons

Securitas fortsätter att utöka sin närvaro i storstadsområden runt om i världen för att vara nära kunderna. Vi har en stark närvaro både på mogna marknader och i utvecklingsländer. Vi kan erbjuda avancerade säkerhetssystem och konsulttjänster. Vi kan också erbjuda välutbildade väktare som är specialiserade på att hantera den ökande tekniska komplexiteten i de nya säkerhetssystemen.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.